ΔΡΑΣΕΙΣ    / ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  RSS 2.0 

Επιδοτούμενη επιχειρηματική αποστολή για τα μέλη του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EU4Business – ConnectingCompanies (14/01/2022)
Έκδοση του 4ου και τελευταίου Ενημερωτικού για το πρόγραμμα Smart Farming 4All που συμμετέχει ως εταίρος και το Επιμελητήριο Χαλκιδικής (03/12/2021)
Δελτίο Τύπου: Τελευταία συνάντηση με τους εταίρους του ευρωπαϊκού προγράμματος “ Smart Farming 4.0 All ” και τελετή λήξης (09/11/2021)
ΦΥΛΛΑΔΙΟ SMART FARMING (21/09/2021)
Handbook Smart Farming (21/09/2021)
Δελτίο Τύπου, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής με τους εταίρους του, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συμμετέχει με τίτλο “ Smart Farming 4.0 All ” (21/09/2021)
Έκδοση του 3ου Ενημερωτικού για το πρόγραμμα Smart Farming 4All που συμμετέχει ως εταίρος και το Επιμελητήριο Χαλκιδικής (08/06/2021)
Πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα προώθησης γεωργοδιατροφικών προϊόντων “ExperienceEU” (17/03/2021)
Εγχειρίδιο για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “BRANDING Mentoring” που συμμετέχει ως εταίρος το Επιμελητήριο Χαλκιδικής (02/02/2021)
Έκδοση του 2ου Ενημερωτικού για το πρόγραμμα Smart Farming 4All που συμμετέχει ως εταίρος και το Επιμελητήριο Χαλκιδικής (29/01/2021)


1  2