ΔΡΑΣΕΙΣ    / ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  RSS 2.0 

1ο Newsletter του προγράμματος “ Smart Farming 4.0 All ” που συμμετέχει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής (23/11/2020)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο “BRANDING Mentoring” που συμμετέχει ως εταίρος και το Επιμελητήριο Χαλκιδικής (30/10/2020)
Εναρκτήρια συνάντηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής με τους εταίρους του, στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συμμετέχει με τίτλο “ Practices for Increasing Export-oriented Entrepreneurial Skills of VET Learners” (12/03/2020)
Συνάντηση των «Μεντόρων» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο “BRANDING Mentoring” που συμμετέχει και το Επιμελητήριο Χαλκιδικής (23/01/2020)
Εναρκτήρια συνάντηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής με τους εταίρους του, στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συμμετέχει με τίτλο “ Smart Farming 4.0 All ” (20/12/2019)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΜΕΝΤΟΡΕΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ) & ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MigrationSpotlight (11/07/2019)
Ενημερωτικό προγράμματος BRANDING Mentoring - Brand building of EU Enterprises through Mentoring (13/12/2019)