ΔΡΑΣΕΙΣ    / ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  RSS 2.0 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ SMART FARMING (21/09/2021)
Handbook Smart Farming (21/09/2021)
Δελτίο Τύπου, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής με τους εταίρους του, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συμμετέχει με τίτλο “ Smart Farming 4.0 All ” (21/09/2021)
Έκδοση του 3ου Ενημερωτικού για το πρόγραμμα Smart Farming 4All που συμμετέχει ως εταίρος και το Επιμελητήριο Χαλκιδικής (08/06/2021)
Πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα προώθησης γεωργοδιατροφικών προϊόντων “ExperienceEU” (17/03/2021)
Εγχειρίδιο για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “BRANDING Mentoring” που συμμετέχει ως εταίρος το Επιμελητήριο Χαλκιδικής (02/02/2021)
Έκδοση του 2ου Ενημερωτικού για το πρόγραμμα Smart Farming 4All που συμμετέχει ως εταίρος και το Επιμελητήριο Χαλκιδικής (29/01/2021)
3η συνάντηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής με τους εταίρους του, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συμμετέχει με τίτλο “BRANDING Mentoring” 3-4/12/2019 (05/12/2019)
1ο Newsletter του προγράμματος “ Smart Farming 4.0 All ” που συμμετέχει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής (23/11/2020)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο “BRANDING Mentoring” που συμμετέχει ως εταίρος και το Επιμελητήριο Χαλκιδικής (30/10/2020)


1  2