ΔΡΑΣΕΙΣ    / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  RSS 2.0 

Δελτίο Τύπου από τη διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα : «Branding : Το εισιτήριο για μια πετυχημένη διεθνή πορεία», 19.02.2020 (21/02/2020)
Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα : «Branding : Το εισιτήριο για μια πετυχημένη διεθνή πορεία» 19/02/2020 (05/02/2020)
Διοργάνωση διήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τα μέλη του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, Πολύγυρος 12-13/12/2019 (02/12/2019)
Σεμινάριο με θέμα ''Οργάνωση και Διοίκηση ατομικών / οικογενειακών επιχειρήσεων'' Νέα Μουδανιά 18/11/2019 (21/10/2019)
Πρόσκληση συμμετοχής σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα «Διαδικασία Πιστοποίησης - Γεωγραφική Αναγνώριση Προϊόντων», Πολύγυρος 30/10/2019 (14/10/2019)
Σεμινάριο με θέμα "Οργάνωση και Διοίκηση ατομικών / οικογενειακών επιχειρήσεων" Νέα Μουδανιά 08/04/2019 (02/04/2019)
Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα ''Instagram, Πρακτική εφαρμογή για μικρές επιχειρήσεις'', στα Νέα Μουδανιά 18/03/2019 (08/03/2019)
Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα "Facebook, Πρακτική εφαρμογή για μικρές επιχειρήσεις", στα Νέα Μουδανιά 13/02/2019 (04/02/2019)
Δελτίο Τύπου σεμιναρίου «Branding : Το εισιτήριο για μια πετυχημένη διεθνή πορεία» 04.12.2018 (05/12/2018)
Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα : «Branding : Το εισιτήριο για μια πετυχημένη διεθνή πορεία» Πολύγυρος 04/12/2018 (26/11/2018)


1  2