ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  RSS 2.0 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Aγαπητοί συνάδελφοι Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.. (13/06/2016)

περισσότερα »

Ιστορικό ίδρυσης και λειτουργίας.

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ιδρύθηκε το 1991 με Προεδρικό διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 7/24-01-1991) και έδρα τον Πολύγυρο. Το Επιμελητήριο είναι Ν.Π.Δ.Δ. και είναι γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας, με γνώμονα πάντα την τοπική οικονομική ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της Εθνικής Οικονομίας. (13/06/2016)

περισσότερα »