ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διοργάνωση σεμιναρίων Τεχνικού Ασφαλείας Β & Γ κατηγορίας
04/04/2018
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

Η Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής «ΕΠ.ΑΝ.Ε.Χ.» σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής προτίθεται να πραγματοποιήσει  σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας Β΄ κατηγορίας επικινδυνότητας (35 ώρες εκπαίδευσης κόστους 100,00€) και Τεχνικού Ασφαλείας Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας (10 ώρες εκπαίδευσης, κόστους 50,00 €).

 

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν τόσο στον Πολύγυρο στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Επιμελητηρίου, όσο και σε οποιαδήποτε περιοχή της Χαλκιδικής, εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ενδιαφερομένων ανά κατηγορία.

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα σεμινάρια οι επιχειρήσεις να είναι ταμειακά ενήμερα μέλη στο μητρώο του Επιμελητηρίου για το τρέχον έτος (2018).

 

Εργοδότες των οποίων οι επιχειρήσεις δεν είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του Επιμελητηρίου και επιθυμούν να λάβουν μέρος στα σεμινάρια, θα πρέπει να καταβάλλουν αντίστοιχα τα παρακάτω ποσά:

  • Τεχνικός Ασφαλείας Β΄ κατηγορίας επικινδυνότητας (35 ώρες εκπαίδευσης κόστους 110,00€)
  • Τεχνικός Ασφαλείας Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας (10 ώρες εκπαίδευσης, κόστους 60,00 €)

 

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Μπορούν να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους:

 

Σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας:

  • ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ σε επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

 

Σε επιχειρήσεις Β΄ κατηγορίας

  • ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

α) Μέχρι και 3 άτομα (απαιτείται μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις)

1) 10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία) ή

2) άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με το ίδιο αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης

β) Μέχρι και 6 άτομα (απαιτείται μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις)

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:

1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή

2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή

3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή

4) Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)

  • ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:

1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή

2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή

3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή

4) Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)

5) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη

(για την περίπτωση εργαζομένου απαιτούνται και οκτώ (8) χρόνια τουλάχιστον από την απόκτηση του τίτλου σπουδών και να είναι με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση. Άλλα παραστατικά δεν θα γίνονται δεκτά)

 

Η κατάταξη των επιχειρήσεων στην Β΄ ή στη Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας διευκρινίζεται στο Π.Δ 294/88 όσο και στη στατιστική ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίαςτης ΣΤΑΚΟΔ 1980.

 

Για τη συμμετοχή στα σεμινάρια απαιτούνται:

1. Αίτηση συμμετοχής πλήρως συμπληρωμένη και με σφραγίδα της επιχείρησης

2.     Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

3.     Απόδειξη κατάθεσης κόστους σεμιναρίου

 

Το ποσό για το κόστος του σεμιναρίου καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό της Επιμελητηριακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Χαλκιδικής:

 

Αιτιολογία κατάθεσης : Ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ

 

Τράπεζα Πειραιώς      5276 034 671 536

            IBAN        GR  11 0172 2760 0052 7603 4671 536

 

 

Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν προς το Επιμελητήριο

α) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Πολυτεχνείου 58, 63100 Πολύγυρος

β) με fax στο 2371021355

γ) ηλεκτρονικά στο e-mail  info@epichal.gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής: 2371024200 – 24300 και στο e-mail: info@epichal.gr, υπεύθυνη κα Τζηρίτη Γεωργία.

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.pdf
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ.pdf