ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Έκδοση του 3ου Ενημερωτικού για το πρόγραμμα Smart Farming 4All που συμμετέχει ως εταίρος και το Επιμελητήριο Χαλκιδικής
08/06/2021
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Έκδοση του 3ου Ενημερωτικού για το πρόγραμμα Smart Farming 4All που συμμετέχει ως εταίρος και το Επιμελητήριο Χαλκιδικής

 

  Σχετικά με το πρόγραμμα,  οι έξι εταίροι του έργου (2 Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, Τουρκία, Ελλάδα) θα συνεργαστούν προκειμένου να διεξάγουν έρευνες απευθυνόμενες σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων και επαγγελματιών του χώρου της γεωργίας και της τεχνολογίας, να δημιουργήσουν ένα εγχειρίδιο έξυπνης γεωργίας και να το προωθήσουν σε όλους και να αναπτύξουν συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση ενδιαφερόμενων από τους συμμετέχοντες οργανισμούς ως «φορείς» καινοτομίας, ώστε να είναι σε θέση να διαδώσουν και να ενσωματώσουν αυτή τη νέα μέθοδο πίσω στις περιφέρειες τους.

 

  Λαμβάνοντας υπόψη την Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη 2030, η υλοποίηση του έργου θα παράσχει ένα κοινό σύνολο εργαλείων που θα μοιραστούν σε όλους όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την έξυπνη γεωργία, υδροπονία, ενυδρειοπονία και αυτοματοποιημένα συστήματα: νέοι και ενήλικοι σπουδαστές, επιχειρηματίες και συνεργάτες, ακαδημαϊκοί, εκπαιδευτές και ακόμη και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα παρουσιαστούν με τα αποτελέσματα του έργου και την ικανότητά τους να τα αξιοποιήσουν, με τον καθένα για τους αντίστοιχους σκοπούς τους, αλλά πάντα με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
SMART FARMING_NEWSLETTER No 3.pdf