ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για τη διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2021» στις 09/09/2021
02/04/2021
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς

 

 

  Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ Νο 10 Πρακτικό Νο 2/24-02-21 αποφάσισε να διοργανώσει εκδήλωση με τίτλο «Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2021» στις 9 Σεπτεμβρίου 2021. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η απονομή τιμητικών βραβείων σε επιχειρήσεις του Νομού Χαλκιδικής.

 

  Για την υλοποίηση της διοργάνωσης των επιχειρηματικών βραβείων αποφασίστηκε η ανάθεση σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στη διοργάνωση εκδηλώσεων και η οποία θα διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία στον προγραμματισμό, το σχεδιασμό,  τη διοργάνωση και την επιμέλεια εκδηλώσεων.

 

  Για την ανεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει τη διοργάνωση της εκδήλωσης «Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2021» θα ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο την χαμηλότερη από οικονομικής άποψης κατατεθειμένη οικονομική προσφορά.

 

Δείτε εδώ ολόκληρη τη πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ.pdf