ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.)
11/03/2021
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.)

 Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής υπέγραψε σήμερα Πέμπτη 11 Μαρτίου με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.) πρωτόκολλο συνεργασίας .

 

 Ο κος Κουφίδης Ιωάννης, ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και η κα Τσαλταμπάση Αποστολίνα , ως πρόεδρος της Σ.Ε.Γ.Ε. έχοντας υπόψη τη δυναμική των δύο φορέων και αναγνωρίζοντας από κοινού ότι η σύνδεση αυτή, μεταξύ των άλλων, αφορά την αξιοποίηση της συλλογικής γνώσης και εμπειρίας για την υλοποίηση δράσεων που θα διευκολύνουν τα μέλη των συμβαλλομένων, δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν, μεταξύ άλλων, με σκοπό :

  1) Την υλοποίηση της Δράσης “We Do It For You”. Η Δράση αφορά στην εκπόνηση δωρεάν μελέτης για τη συμμετοχή των μελών του Σ.Ε.Γ.Ε. και του Επιμελητηρίου στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», που θα προσφέρει σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις επιδότηση έως 5.000 ευρώ προκειμένου να αποκτήσουν το δικό τους e-shop  χρηματοδοτώντας μάλιστα σε ποσοστό έως και 100% τις επιλέξιμες δαπάνες. Θα δοθεί η δυνατότητα σε 40 γυναικείες επιχειρήσεις , μέλη του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, που θα εγγραφούν ως μέλη του ΣΕΓΕ, να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα του ΕΠΑνΕΚ «e- λιανικό» για τη δημιουργία ηλεκτρικού καταστήματος (e – shop) .

 2) Τη σύσταση και υλοποίηση της 1ης Ενεργειακής Κοινότητας «ευρείας βάσης» στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για Γυναίκες Επιχειρηματίες και τις Επιχειρήσεις τους, με στόχο την ενίσχυση των ατομικών / οικογενειακών εισοδημάτων, της τοπικής επιχειρηματικότητας και της αλληλέγγυας οικονομίας με όρους ενεργειακής δημοκρατίας. Θα δίνεται η δυνατότητα τόσο σε γυναικείες επιχειρήσεις του νομού μας, αλλά γενικά και σε όσες επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής επιθυμούν, να συμμετάσχουν στην 1η Ενεργειακή Κοινότητα αγοράζοντας όσα μερίδια  επιθυμούν.

 Μέσω αυτού του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας , ανοίγονται νέοι ορίζοντες συνεργασίας  μεταξύ των δύο φορέων, ενώ παράλληλα για τις γυναικείες επιχειρήσεις που θα εγγραφούν ως μέλη της Σ.Ε.Γ.Ε. και θα υποστηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία,  θα τις δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν τόσο σε δράσεις που θα υλοποιεί η διοίκηση της ΣΕΓΕ, όσο και στην ανάπτυξη νέων κοινών δικτύων γυναικών επιχειρηματιών που θα συσταθούν και θα λειτουργούν προς όφελος τους. 

 

Πληροφορίες και διευκρινήσεις για εγγραφή στη ΣΕΓΕ, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί η γυναίκα επιχειρηματίας να υποβάλλει αίτηση ένταξης στον πρόγραμμα του ΕΠΑνΕΚ «e- λιανικό» για τη δημιουργία ηλεκτρικού καταστήματος (e – shop) μέσω της ΣΕΓΕ,  μπορείτε να απευθύνεστε στον Σύνδεσμο, στα τηλ +30 2310 224440, fax : +30 2310 224475, ή στο e mail: info@sege.gr . Η διεύθυνση του Συνδέσμου είναι Ολ. Διαμαντή 14, Θεσσαλονίκη, 54626 Ελλάδα.

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή