ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Αποτελέσματα του προγράμματος ''ΔΙΕΞΟΔΟΣ'' - Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία, 30-12-2020
30/12/2020
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα του προγράμματος ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορονοϊό (ΔΙΕΞΟΔΟΣ) , στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 

Συνέντευξη τύπου για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος «Διέξοδος» ύψους 200 εκ. ευρώ, μέσω του οποίου ενισχύεται η ρευστότητα των επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού με μη επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησης, πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020, από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα στον αύλειο χώρο της έδρας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Συνολικά 6.683 μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού και μισθοδοτούν 24.500 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης θα ενισχυθούν με μη επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η βάση χρηματοδότησης ορίστηκε στα 27,51 μόρια.

Από τις επόμενες μέρες θα αρχίσει η εκταμίευση των χρημάτων προς τις επιχειρήσεις που αξιολογήθηκαν θετικά για να λάβουν την πολύτιμη ενίσχυση. Οι αιτήσεις από τις επιχειρήσεις θα υποβάλλονται το επόμενο τρίμηνο, όποτε εκείνες επιθυμούν, και σταδιακά θα εκταμιεύονται τα χρήματα που δικαιούται κάθε ωφελούμενος, χρήματα που δεν θα επιστρέψουν, διότι δεν πρόκειται για δάνειο, αλλά για επιδότηση.

Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ‘Διέξοδος’ που πρώτη στη χώρα υλοποίησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν τεράστιο. Υπήρξε μαζικότατη συμμετοχή από 20.000 επιχειρήσεις.

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της αξιολόγησης:

 -Από τους 6.683 εγκεκριμένους: 1.915 (28,66%) δεν απασχόλησαν εργαζόμενους το 2019 και είναι ατομικές επιχειρήσεις, 5.438 (81,37%) απασχόλησαν έως και 5 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης το 2019 (περιλαμβάνονται οι 1.915 παραπάνω), 412 (6,16%) απασχόλησαν από 5 έως και 10 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης το 2019.

 -Συνολικά οι επιχειρήσεις που απασχόλησαν έως και 10 εργαζόμενους το 2019 αποτελούν το 87,55% των χρηματοδοτούμενων.

 -Το υπόλοιπο 12,47% απασχόλησε από 10 έως και 50 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης το 2019.

 -Οι 3.193 (47,77%) επιχειρήσεις είχαν μείωση τζίρου από 80% και άνω.

 -Οι 1.251 (18,72%) επιχειρήσεις είχαν κερδοφορία το 2019 από 30% και πάνω.

 -Από τους εγκεκριμένους ποσοστό 33% δραστηριοποιείται στους τομείς του Τουρισμού και της Εστίασης και ποσοστό 35% στους τομείς του Εμπορίου, της Μεταποίησης και των Μεταφορών.

 

-Απορρίφθηκαν 1.045 αιτήσεις με βαθμολογία πάνω από την αρχική βάση χρηματοδότησης λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά τους και άλλες 124 υποψηφιότητες λόγω ύπαρξης διπλής αίτησης.

 

Υποχρέωση των επιχειρήσεων που θα χρηματοδοτηθούν είναι να δαπανήσουν μέσα στο 2021 όλο το ποσό του μη επιστρεπτέου κεφαλαίου κίνησης σε λειτουργικές δαπάνες.Κάθε δικαιούχος θα λάβει από 5.000 έως 50.000 ευρώ αναλόγως των εξόδων που είχε το 2019.

 

Στη συνέντευξη συμμετείχα επίσης ο Πρόεδρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) και του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ) Θωμάς Αλγιανάκογλου και ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ, Σπύρος Σκοτίδας.

 

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (http://www.pkm.gov.gr),  ενώ ήδη έχουν αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της ΚΕΠΑ –  ΑΝΕΜ (https://kepa-anem.gr)  στο link :

 

https://kepa-anem.gr/2020/09/03/%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-11/

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι οι ενστάσεις ασκούνται άπαξ και υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς τον Ενδιάμεσο Φορέα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (www.pepkm.gr), προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων. Η ηλεκτρονική υποβολή της ένστασης γίνεται στο ΠΣΚΕ /www.ependyseis.gr με συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του σημείου «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ» του ΠΣΚΕ.

 

Aπόφαση ένταξης

 

Απόφαση μη ένταξης

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή