ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ Smart Farming 4.0 All ”
09/09/2020
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ Smart Farming 4.0 All ”

 

 

 

Το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής συμμετέχει στο στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus +, στο πρόγραμμα «Smart Farming 4.0 All» μαζί με άλλους πέντε εταίρους .

 

Οι εταίροι στο πλαίσιο του προγράμματος «Smart Farming 4.0 All», συνεργάστηκαν για να κάνουν μια εκτεταμένη έρευνα, που απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών, ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα εγχειρίδιο έξυπνης γεωργίας και να το διαδώσουν ελεύθερα σε όλους όσους ενδιαφέρονται για το μέλλον της γεωργίας. Παράλληλα σκοπεύουν να   αναπτύξουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων που θα λειτουργήσουν ως «φορείς καινοτομίας» που θα διαδώσουν και θα ενσωματώσουν τις νέες μεθόδους του προγράμματος και του εγχειριδίου στις περιφέρειές όπου εδρεύουν οι εταίροι.

Το έργο θα έχει ευρύτατο αντίκτυπο και όφελος σε διάφορους τομείς και σε χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις. Θα επικεντρωθεί σε έξυπνες μεθόδους καλλιέργειας, όπως η υδροβιομηχανία - η καλλιέργεια ψαριών και φυτών μαζί σε ένα οικοδομημένο, ανακυκλωμένο οικοσύστημα, που χρησιμοποιεί φυσικά βακτήρια από τα απόβλητα ψαριών για να παράγει θρεπτικά συστατικά για τα φυτά. Αυτό περιλαμβάνει μια φιλική προς το περιβάλλον φυσική μέθοδο για την καλλιέργεια τροφίμων, που χρησιμοποιεί τα καλύτερα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και υδροπονίας χωρίς να χρειάζονται επιπλέον φιλτράρισμα του νερού ή προσθήκες χημικών λιπασμάτων.

 

Επισυνάπτουμε συνημμένα έρευνα με τη μορφή ερωτηματολογίου που απευθύνεται σε γεωργούς, επιχειρηματίες, εμπόρους, εκπαιδευτές νέων τεχνολογιών κλπ. ασχολούμενοι με τον ευρύτερο τομέα της γεωργίας από την Χαλκιδική.

 

 

 

Παρακαλούμε την συμπλήρωσή το αργότερο έως Τρίτη 15/9/2020 .

 

Για τη συμπλήρωσή του παρακαλούμε να επισκεφτείτε το παρακάτω link :

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SmartFarm4?surveylanguage=EL

 

 Μετά τη συμπλήρωση και την υποβολή του, παρακαλούμε την λήψη του υποβληθέντος αρχείου σε μορφή .pdfκαι την προώθησή του στο emailτου Επιμελητηρίου Χαλκιδικής: simvoulo@epichal.gr  .

 

 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχής σας.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Ερωτηματολόγιο SmartFarm.pdf