ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Τεχνική Υποστήριξη για το έργο “Διαγωνισμός Παραδοσιακής Κουζίνας Χαλκιδικής” στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρο 19.2 “Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα”, Υποδράση 19.2.4, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER»
14/05/2021
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Διακήρυξη συνοπτ διαγ-Διαγωνισμός Παραδοσιακής Κουζίνας Χαλκιδικής.pdf
Περίληψη διακ-Διαγωνισμός Παραδοσιακής Κουζίνας Χαλκιδικής-ΨΘ08469ΗΚ9-ΛΥ0.pdf
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.pdf