ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
07/08/2018
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Αποτελέσματα Προκήρυξης για την Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής  σύμφωνα με την Προκήρυξη 2962/10-07-2018, την με αρ. πρωτ. 16505/2018//1/2018/31-05-2018 έγκριση του ΑΣΕΠ και κατά το άρθρο 80 παρ. 5 του Ν.4497/2017 μετά την απόφαση 34/11-06-2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.pdf