ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   /   ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ   /   ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
28/06/2016
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Κατάργηση του Ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων  -  Εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.35 του Ν.4072/2012 για τη «Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» καταργήθηκε η υποχρέωση εγγραφής, στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων (Ε.Μ.Ε), των επιχειρήσεων που προτίθενται να πραγματοποιήσουν εξαγωγή.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ.1 του ίδιου άρθρου, εισαγωγική ή εξαγωγική δραστηριότητα δικαιούται να ασκεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο στο οποίο η επιχείρησή σας είναι εγγεγραμμένη ή στο Μητρώο του Επιμελητήριο Χαλκιδικής: τηλ. 2371024200 – 24300.


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή