ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΙΣΤΟΡΙΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ιστορικό ίδρυσης και λειτουργίας.
13/06/2016
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ιδρύθηκε το 1991 με Προεδρικό διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 7/24-01-1991) και έδρα τον Πολύγυρο. Το Επιμελητήριο είναι Ν.Π.Δ.Δ. και είναι γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας, με γνώμονα πάντα την τοπική οικονομική ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της Εθνικής Οικονομίας.

 

Σκοπός του είναι η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων, μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας και ειδικά η ενημέρωση, προστασία και ανάπτυξη των μελών του.

 

Με το Π. Δ. 222/19-6-95 ορίζεται η οργάνωση των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου, οι αρμοδιότητες των τμημάτων και οι θέσεις απασχόλησης σε κάθε τμήμα. Τα τμήματα που υπάρχουν στο Επιμελητήριο είναι τέσσερα, το Μεταποιητικό, το Υπηρεσιών, το Εμπορικό και το Τουριστικό.

 

Στα μητρώα του είναι εγγεγραμμένα συνολικά 12.000 ενεργά μέλη.  Διοικείται από 21μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο με τη σειρά του εκλέγει την πενταμελή  Διοικητική Επιτροπή.

 

Το πρώτο μέλημα των διοικήσεών του, ήταν η ανέγερση ιδιόκτητου κτιρίου περίπου 800 τ.μ. προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες του, με σκοπό τη γρήγορη και εποικοδομητική εξυπηρέτηση των μελών.

 

Το κτίριο διαθέτει εκτός από τους χώρους διοίκησης και των υπηρεσιών, συνεδριακό κέντρο στον δεύτερο όροφο, χωρητικότητας 170 ατόμων, αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και αίθουσα εξοπλισμένη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ειδικά διαμορφωμένη για τη διενέργεια σεμιναρίων. Στο συνεδριακό κέντρο του, γίνονται διάφορες εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην ενημέρωση των μελών του, έτσι ώστε να ετοιμάζονται ουσιαστικά να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος και να ενταχθούν ομαλά στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια οικονομία, εξασφαλίζοντας την βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους.

 

Συνοπτική περιγραφή δράσεων

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής λειτουργεί αποτελεσματικά ως συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας σε θέματα οικονομίας και ανάπτυξης, με μεγάλες ή μικρές δράσεις και με πρωταρχικό σκοπό την τόνωση της επιχειρηματικότητας στα όρια του Νομού και την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας.

 

Συμμετέχει σε διάφορους φορείς και σε πολλές επιτροπές, με απώτερο σκοπό την παρακολούθηση των εξελίξεων, την ενημέρωση, την προσαρμογή δράσεων στα νέα δεδομένα και την ανάλογη οργανωτική αναδιάρθρωση δομών και υπηρεσιών.

 

Ως συμβουλευτικό-γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας σε θέματα οικονομίας και ανάπτυξης, λειτουργεί αποτελεσματικά από την ίδρυσή του έως σήμερα, παρεμβαίνοντας με επιστολές στους αρμόδιους φορείς και κάνοντας τις απαραίτητες συναντήσεις για την επίλυση θεμάτων που απασχολούν τα μέλη του.

 

Η εκπροσώπηση σε συνέδρια και συναντήσεις είναι συνεχής, με την παρουσία έμπειρων και καταρτισμένων στελεχών του για την υπεράσπιση των συμφερόντων των επιχειρηματιών, την προώθηση συνεργασιών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών.

 

 

Συμμετοχή σε κυβερνητικές επιτροπές και συμβούλια

Η συμβολή του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στη λήψη αποφάσεων λόγω της συμμετοχής του σε επιτροπές και σε Διοικητικά Συμβούλια φορέων του Νομού, είναι πολλές φορές καθοριστική.

 

Συμμετέχει σε τοπικό επίπεδο :

 • Στο Δ.Σ. στο «Δίκτυο Επιχειρήσεων Χαλκιδικής Α.Ε.», 
 • Στο Δ.Σ. στον «Φορέα Διαχείρισης του ΒΙΟΠΑ Ζερβοχωρίων»,
 • Στο Δ.Σ. στην «Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής»
 • Στο Δ.Σ. στον «Τουριστικό Οργανισμό Νομού Χαλκιδικής»
 • και σε διάφορες άλλες τριάντα τέσσερις (34) επιτροπές στο Νομό Χαλκιδικής

 

Σε εθνικό επίπεδο συμμετέχει:

 • στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΚΕΠΑ/ΑΝ.ΕΜ.  (Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης / Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας), 
 • στον «Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ)»,
 • στο «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Εμβέλειας (ΚΕΠΑΚ)»,
 • είναι εγγεγραμμένο και συμμετέχει στο Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης,
 • είναι εγγεγραμμένο και συμμετέχει στο Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος,
 • είναι εγγεγραμμένο και συμμετέχει στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο,
 • είναι ιδρυτικό μέλος μαζί με το Επιμελητήριο Σερρών και Καβάλας της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΜΗΣ».

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις – μέλη

Φιλοξενεί την υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), ενός ενιαίου εμπορικού μητρώου όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, που η δημιουργία του ήταν πάγιο αίτημα του εμπορικού κόσμου της χώρας εδώ και πολλά χρόνια , καθώς και την Υπηρεσία μια Στάσης .

Για την ενημέρωση των μελών του το Επιμελητήριο Χαλκιδικής χρησιμοποιεί κάθε αποτελεσματικό μέσο: αποστέλλει fax και e-mail, εκδίδει το ψηφιακό περιοδικό «Επιμελητήριο Χαλκιδικής» κάθε τετράμηνο, συντάσσει και αποστέλλει ηλεκτρονικά κάθε εβδομάδα σε όλα τα μέλη ενημερωτικό newsletter με όλα τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας, συντάσσει δελτία τύπου, συμμετέχει σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές,  αποστέλλει μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS).

Στηρίζει τις επιχειρήσεις παρέχοντας δωρεάν e-mail και προβάλλοντας αυτές μέσω της ιστοσελίδας του. Στη διεύθυνση www.epichal.gr του διαδικτύου, τα μέλη ενημερώνονται για τρέχοντα θέματα..

Δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και του εξαγωγικού εμπορίου, εντελώς δωρεάν, να προβληθούν στην έντυπη και ψηφιακή έκδοση του Τουριστικού Οδηγού και του οδηγού των Εξαγωγικών Επιχειρήσεων του νομού, που έχει εκδώσει στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα., οι οποίοι διανέμονται στις πρεσβείες και στις εκθέσεις που συμμετέχει.

Επιπλέον μέσω του τουριστικού και πολιτιστικού χάρτη της Χαλκιδικής που έχει εκδώσει σε πέντε γλώσσες (ελληνική, γερμανική, αγγλική, βουλγαρική, ρωσική), προβάλλει και υποδεικνύει διάφορα σημεία του Νομού που αξίζει ο επισκέπτης  να  τα γνωρίσει από κοντά.

Καθιέρωσε την «Κάρτα Μέλους Πολλαπλών Χρήσεων» η οποία λειτουργεί ως εκπτωτική και χορηγεί στα μέλη του εκπτώσεις στις αγορές των προϊόντων (και υπηρεσιών)  από τις επιχειρήσεις της όχι μόνο Χαλκιδικής αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας που είναι συμβεβλημένες με αυτήν (κυρίως ξενοδοχεία και ιδιωτικά ιατρικά διαγνωστικά κέντρα).

Μέσω συνεχούς τηλεοπτικής, ραδιοφωνικής και έντυπης διαφημιστικής καμπάνιας , στηρίζει τα τοπικά προϊόντα και την αγορά της Χαλκιδικής, ενώ σε συνεργασία με τοπικούς φορείς καταβάλλει προσπάθειες για την πάταξη του παρεμπορίου και των παράνομων πλανόδιων μικροπωλητών.

Στο πλαίσιο Επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης των μελών του, λειτουργεί Τμήμα Εκπαίδευσης (Σχολή του Επιχειρηματία) το οποίο σε διαρκή και περιστασιακή βάση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες διοργανώνει σεμινάρια όπως : Τεχνικού Ασφαλείας Εργοδοτών, Ασφάλειας & Υγιεινής Τροφίμων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, μάρκετινγκ, ξένων γλωσσών και σεμινάρια γενικής φύσεως με στόχο την επιμόρφωση και επανεκπαίδευση στα νέα επαγγελματικά δεδομένα.

Προκειμένου να προστατέψει και να προασπίσει τις επιχειρήσεις – μέλη του από κινδύνους εμπορικού ρίσκου, τα παρέχει δωρεάν εμπορικές και οικονομικές πληροφορίες που σχετίζονται με την συναλλακτική συμπεριφορά νομικών και φυσικών προσώπων (πχ ακάλυπτες επιταγές, συναλλαγματικές, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις).

Προσφέρει ως ανταποδοτικές υπηρεσίες εντελώς δωρεάν στα μέλη του, τέσσερις σύγχρονες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για την αύξηση της εξωστρέφειας και των πωλήσεων των τοπικών επιχειρήσεων . Την ιστοσελίδα προβολής τουριστικών επιχειρήσεων της Χαλκιδικής με δυνατότητα και ηλεκτρονικών κρατήσεων (e- booking) για τουριστικά καταλύματα  , ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) που ενσωματώνεται και στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης, υπηρεσίες on line Συμβούλου όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν ερωτήματα και να λάβουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για φορολογικά, χρηματοδοτικά, εργασιακά και άλλα επιχειρηματικά θέματα δωρεάν,  Ιστοσελίδα προβολής της επιχείρησης στον Πανελλήνιο Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Οδηγό σε δύο γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά και σε έκδοση για mobile, tablet με ταυτόχρονη απεικόνιση των επιχειρήσεων βάση γεωγραφικής θέσης του χρήστη και πολλά ακόμη σύγχρονα χαρακτηριστικά.

 

Διοργάνωση και συμμετοχή σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς και επιχειρήσεις του Νομού, χρηματοδοτεί τη συμμετοχή και συμμετέχει σε κλαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την προβολή και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών και την τόνωση της εξωστρέφειας.

Συμμετέχει από το 1993 μέχρι σήμερα ανελλιπώς στη Detrop (έκθεση τροφίμων και ποτών), η οποία πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της HELEXPO (ΔΕΘ) κάθε δύο χρόνια, καθώς και σε πολλές κλαδικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται στη χώρα μας.

Το Επιμελητήριο διοργανώνει κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία κάθε φορά, την έκθεση τοπικών προϊόντων Χαλκιδικής, μια προσπάθεια που αποσκοπεί στην προώθηση και προβολή των αρίστης ποιότητας παραδοσιακών τοπικών προϊόντων του νομού μας και στην τόνωση της τοπικής αγοράς. 

Διοργάνωσε τρεις φορές την «Γενική Έκθεση ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ», όπου συμμετείχαν επιχειρήσεις διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από όλη τη Χαλκιδική.

Στο εξωτερικό συμμετέχει κάθε φορά στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών στην Anuga, στην Κολωνία της Γερμανίας. Πραγματοποιεί κάθε χρόνο επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό για την ενημέρωση των μελών του, επάνω σε νέες πρακτικές και μεθόδους, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη σύναψη επιχειρηματικών συνεργασιών.

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής διοργανώνει πάμπολλες ενημερωτικές ημερίδες και εκδηλώσεις με επίκαιρες πάντα θεματολογίες για την άμεση πληροφόρηση των μελών του, όπως πχ σε επιδοτούμενα αναπτυξιακά ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΕΠΑΝΕΚ), σε τρέχοντα ζητήματα των επιχειρήσεων. Παρέχει στους συλλόγους του νομού μας τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την υλοποίηση εξειδικευμένων σεμιναρίων.

Μέσω του ψηφιακού του περιοδικού που εκδίδει, το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά εντελώς δωρεάν στα 12.000 μέλη του, τα παρέχει συμβουλές  αλλά και πληροφορίες, χρήσιμες και αξιοποιήσιμες για τις επιχειρηματικές και εμπορικές τους δραστηριότητες.

Το 2002 συνεργάστηκε με επτά Επιμελητήρια της Κεντρικής Μακεδονίας και ιδρύθηκε το ΚΕΤΑ-ΚΕ.ΜΑΚ. (Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας) με στόχο την εξατομικευμένη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, παρακολούθηση ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ και την ενημέρωση, πληροφόρηση και καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος στις επιχειρήσεις και στον πληθυσμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Από τον Ιανουάριο του 2011 σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια  Σερρών και Καβάλας, συστήσανε αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΜΗΣ», με σκοπό να ιδρυθεί ένα μόνιμο εκθεσιακό κέντρο στη Μόσχα για την διείσδυση των Ελληνικών επιχειρήσεων σε μια μεγάλη, ανταγωνιστική και δυσπρόσιτη αγορά, όπως είναι η αγορά της Ρωσίας .
Στα πλαίσια της εταιρικής και κοινωνικής του ευθύνης, έχει ιδρύσει Τράπεζα Αίματος για τα μέλη του και έχει πραγματοποιήσει εθελοντικές αιμοδοσίες.

Υιοθετώντας την αντίληψη για σεβασμό στο περιβάλλον και εκμεταλλευόμενο τα οφέλη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής, «έκανε» τον ήλιο συνεργάτη. Εγκατέστησε στην στέγη του κτηρίου του ένα φωτοβολταϊκό σταθμό ονομαστικής ισχύος 10.00 kWp, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήμα, δίνοντας το παράδειγμα της πράσινης ενέργειας και του σεβασμού του προς το περιβάλλον. Το κτήριο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής είναι το πρώτο δημόσιο κτήριο στο νομό Χαλκιδικής, αλλά και το πρώτο Επιμελητήριο της χώρας, όπου τοποθετήθηκε φωτοβολταϊκός σταθμός στο χώρο του.

Επιπλέον με το μήνυμα «Ανακυκλώστε με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής», ξεκίνησε μια εκστρατεία για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ανακύκλωσης των παλαιών ηλεκτρικών συσκευών (Η/Υ, fax, τηλέφωνα). Δίνει έτσι το κίνητρο, το σύνθημα και το στόχο για το μέλλον, προσπαθώντας να διαμορφώσει κανόνες «οικολογικής συμπεριφοράς» όχι μόνο στις νεαρές ηλικίες του τόπου του, αλλά για όλη την κοινωνία μας.

Διοργανώνει εδώ και μια πενταετία, κάθε χρόνο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, διαγωνισμό έκθεσης για τους μαθητές των λυκείων του νομού και βραβεύει τις τρεις καλύτερες εκθέσεις (μια από κάθε τάξη λυκείου).

 

Συμμετοχή σε κοινοτικά και άλλα προγράμματα και έργα

Με την πολυετή εμπειρία του το Επιμελητήριο Χαλκιδικής υλοποιεί με επιτυχία κοινοτικά και εθνικά προγράμματα προς όφελος των μελών του. Αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα προγράμματα και για την διαρκή κατάρτιση και ενημέρωση των μελών του.

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα Πολυδύναμο Ευρωπαϊκό Κέντρο Στήριξης Μ.Μ.Ε. χρηματοδοτούμενο από τα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας΄94 - ΄95.

Συμμετείχε στο ΚΕΤΑ-ΚΕ.ΜΑΚ., για το οποίο έγινε λόγος και παραπάνω, με σκοπό την ενημέρωση, πληροφόρηση και καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος στις επιχειρήσεις και στον πληθυσμό της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατέθεσε προτάσεις για συμμετοχή στο EQUAL Ενίσχυση Κοινωνικής Οικονομίας Μέτρο 2.2 Equal  και για το EQUAL Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πνεύματος  Μέτρο 2.1 Equal,  στο πρόγραμμα ENPI CBC MED - PROPOSAL (Ενδυνάμωση των οικονομικών Clusters δημιουργώντας συνεργασίες μεταξύ δικαιούχων από τις χώρες της Μεσογείου) και στο πρόγραμμα Greek Cluster – Blue Water Economy.

Έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα  GREEN DRACHMA II (LIFE 04 ENV/GR/000145), στο πρόγραμμα  Μέτρο 4.3 (Ε.Π.Α.Α-Α.Υ. 2000-2006) για την Προώθηση Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας Εθνικής Σημασίας, στο Πρόγραμμα  Leonardo da Vinci (Εκπαίδευση & Πολιτισμός – Επαγγελματική Κατάρτιση EL/2005/EX-224), στο Πρόγραμμα Leonardo da Vinci (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση LLP-LDV/VETPRO/2007/EL/111), στο πρόγραμμα  RECYCLING SYMPRAXIS (LIFE07 ENV/GR/000265).

Με την απόκτηση του Πιστοποιητικού Διαχειριστικής Επάρκειας από τον Μάρτιο του 2010 τύπου Β’ , το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής απόκτησε το δικαίωμα να διαχειριστεί έργα του ΕΣΠΑ. Έτσι συμμετέχει με διάφορους φορείς της Χαλκιδικής στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» στη δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤΟΠΕΚΟ», στη Δράση 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – Τοπ.Σ.Α.». Σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) συμμετέχει μαζί και με άλλους κοινωνικούς εταίρους στην δράση 2 «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων» του ίδιου επιχειρησιακού προγράμματος.

Από το 2015 συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα ERASMUS + στη δράση «ΚΑ2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for vocational education and training» (Project number: no 2015-1-IT01-KA202-004735) μαζί με 11 φορείς από 7 χώρες. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 36 μήνες, από 01/9/2015 έως 01/09/2018.

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής φιλοδοξεί όχι μόνο να αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην ενημέρωση των επιχειρήσεων για κάθε είδους επιδοτούμενο πρόγραμμα, αλλά και αυτό, εκμεταλλευόμενο την ισχύ της συλλογικότητάς του, να προσφέρει τα μέγιστα.

 

Διεθνείς σχέσεις

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής μέσω των δράσεων που αναλαμβάνει αποβλέπει στην προαγωγή των συνθηκών που οδηγούν στην καινοτομία, στην προώθηση των νέων τεχνολογιών, των καινούργιων μεθόδων διοίκησης και διαχείρισης, όλα εκείνα που οδηγούν εντέλει στην αειφόρο ανάπτυξη.

 

Η συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το Leonardo da Vinci (διοργάνωσε το 2005 επιχειρηματικές αποστολές στην Ιταλία & Πολωνία, το 2009 στη Λιθουανία και Ισπανία), και η πρόσφατη συμμετοχή του στο ERASMUS +, δράση «ΚΑ2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for vocational education and training» είχε σαν στόχο τη διερεύνηση καλών πρακτικών, την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών σε συστήματα κατάρτισης για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, τουρισμού, εμπορίας και επεξεργασίας  προϊόντων, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, την ενίσχυση του κύρους του φορέα στο εξωτερικό.

 

Επιπλέον μέσω της συμμετοχής του σε τουριστικές και εμπορικές εκθέσεις στις χώρες του εξωτερικού (Σόφια, Βελιγράδι, Βουκουρέστι, Κων/πολη, Μιλάνο, Κολωνία, Μόσχα), αποβλέπει στην ενίσχυση των οικονομικών συνεργιών και στην προώθηση διεθνών συνεργασιών με άλλες χώρες.

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή