ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Συνδρομές
13/06/2016
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Νέες Νομοθετικές ρυθμίσεις για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 79752/30-12-2014 Υπουργική Απόφαση, θεσπίστηκαν ενιαία ειδικά τέλη ΓΕΜΗ για την παροχή υπηρεσιών από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, καθώς και ενιαίο ετήσιο τέλος διατήρησης μερίδας ΓΕΜΗ, το οποίο αφορά στο σύνολο των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών και –ανάλογα με τη νομική μορφή τους– ανέρχεται σε ποσά από 30 ως 320 ευρώ.

Συνδρομες

Σημειώνεται ότι η καταβολή του  συγκεκριμένου τέλους είναι υποχρεωτική και πρέπει να πραγματοποιείται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.
 
Σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα τέλη τήρησης της μερίδας και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.Μ.Η., τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. του οικείου Επιμελητηρίου ή την αρμόδια για την καταχώρηση στο Γ.Ε.Μ.Η. υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Επισημαίνουμε ότι από 01.03.2015 οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων  και αποσπασμάτων πράξεων ΓΕΜΗ, καθώς και για τις καταχωρίσεις μεταβολών των κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσα από την ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ, www.businessportal.gr.

Τόσο η καταβολή των τελών χορήγησης πιστοποιητικών, αντιγράφων, αποσπασμάτων ΓΕΜΗ, όσο και του τέλους διατήρησης ΓΕΜΗ θα πραγματοποιείται με χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής/prepaid κάρτας είτε μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών, αποκλειστικά μέσα από την ιστοσελίδα www.businessportal.gr.

 

 

Ετήσιες συνδρομές εγγεγραμμένων επιχειρήσεων Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

 Το Επιμελητήριο ενημερώνει τα μέλη του ότι η καταβολή των ετήσιων συνδρομών μπορεί να πραγματοποιείται:
 1. Στα γραφεία του Επιμελητηρίου
 2. Στις τράπεζες :
•    ALPHA, αρ.λογ/σμού:   728 00 2001 0000 65  ΙΒΑΝ:GR 09 0140 7280 728 00 2001 0000 65
•    Πειραιώς,  αρ.λογ/σμού:   5276 03 02 36 681  IBAN:GR 28 0172 2760 00 5276 03 02 36 681
•    Eurobank, αρ.λογ/σμού:   0026 0377 01 0200 362 891  IBAN:GR 570 2603 7700 0001 0200 362 891

 
Σ’ αυτή την περίπτωση παρακαλούμε να αποσταλεί το καταθετήριο με φαξ στο 2371021355 ή με e-mail στο info@epichal.gr για άμεση εξυπηρέτηση.
 
Συνδρομές από 01/01/2015 και ανταποδοτικά τέλη ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 78030-30/12/2014

Συνδρομές:

Συνδρομες-02.jpg

 Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων δύνανται να καταβάλουν σχετική ετήσια συνδρομή ανάλογα με τον αριθμό τους, ως εξής:
i. Έως 10 υποκαταστήματα, το 1/2 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης
ii. Από 11 έως 100 υποκαταστήματα, το 1/3 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης
iii. Από 100 υποκαταστήματα και πλέον, το 1/4 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης.

 syndromes-03_F9034.jpg

 syndromes-04_F9269.jpg

Οι συνδρομές των μελών για τα έτη 2006 έως 2014 , ανά έτος και νομική μορφή:

 syndromes-05_F10063.jpg

 

ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΟΠΩΣ ΟΙ Ο.Ε.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
_78030-_3586-31_F10559.12.2014.pdf
_79752-_3623-31_F10598.12.2014.pdf