ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΦΕΤ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής σε συνεργασία με την Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής «ΕΠ.ΑΝ.Ε.Χ.» προτίθεται να πραγματοποιήσει σεμινάρια ΕΦΕΤ για «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων» (10 ώρες εκπαίδευσης) για εργοδότες και εργαζομένους.
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν τόσο στον Πολύγυρο σε αίθουσα του Επιμελητηρίου, όσο και σε οποιαδήποτε περιοχή της Χαλκιδικής, σε δύο ημέρες (5+5 ώρες), εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ενδιαφερομένων ανά τμήμα (30 άτομα).
Βασική προϋπόθεση για τα μέλη μας που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα σεμινάρια είναι να είναι ταμειακά ενήμεροι για το έτος 2016 στα μητρώα του Επιμελητηρίου.
Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής συμπληρώστε την παρακάτω δήλωση:


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 (ΕΦΕΤ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επωνυμία Επιχείρησης:  *
Νομική Μορφή:
Α.Φ.Μ.:  *
Αντικείμενο Δραστηριότητας:
Διεύθυνση (οδός, αριθμός, πόλη, Τ.Κ.):
Τηλέφωνο:
Κινητό:
Φαξ:
Email:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

Επώνυμο:  *
Όνομα:  *
Πατρώνυμο:  *
Ημ/νία Γέννησης:  *
ΑΜΚΑ:  *
Α.Φ.Μ.:  *
Δ.Ο.Υ.:  *
Α.Δ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου:  *
Αρχή Έκδοσης:  *
Τηλέφωνο:  *
Κινητό:  *
Φαξ:
Email:
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για λόγους ασφάλειας παρακαλούμε πληκτρολογήστε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα στο ανάλογο πεδίο. Σε περίπτωση που ο κωδικός είναι δυσανάγνωστος μπορείτε να ανανεώσετε τον κωδικό πατώντας εδώ.
 *