ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής σε συνεργασία με την Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής «ΕΠ.ΑΝ.Ε.Χ.» προτίθεται να πραγματοποιήσει σεμινάρια κατάρτισης «Τεχνικού Ασφαλείας», για εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν για να αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή τους.
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν τόσο στον Πολύγυρο σε αίθουσα του Επιμελητηρίου, όσο και σε οποιαδήποτε περιοχή της Χαλκιδικής, εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ενδιαφερομένων ανά κατηγορία: Τεχνικός Ασφαλείας Β΄ κατηγορίας επικινδυνότητας, 35 ώρες εκπαίδευσης (επτά ημέρες - 5 ώρες ανά ημέρα) (25 άτομα ανά τμήμα) και Τεχνικού Ασφαλείας Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας 10 ώρες εκπαίδευσης (δύο ημέρες 5+5 ώρες) (35 άτομα ανά τμήμα).
Βασική προϋπόθεση για τα μέλη μας που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα σεμινάρια είναι να είναι ταμειακά ενήμεροι για το έτος 2016 στα μητρώα του Επιμελητηρίου.

Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής συμπληρώστε την παρακάτω δήλωση:


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επώνυμο:  *
Όνομα:  *
Όνομα Πατρός:  *
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:  *
Διεύθυνση:  *
Τηλέφωνο:  *
Κινητό:  *
Φαξ:
Email:
Επωνυμία Επιχείρησης:  *
Δραστηριότητα Επιχείρησης (αναλυτική περιγραφή):  *
Αριθμός Εργαζομένων:  *
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για λόγους ασφάλειας παρακαλούμε πληκτρολογήστε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα στο ανάλογο πεδίο. Σε περίπτωση που ο κωδικός είναι δυσανάγνωστος μπορείτε να ανανεώσετε τον κωδικό πατώντας εδώ.
 *