ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ    / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ  RSS 2.0 

Δικαιολογητικά για την ίδρυση Προσωπικών Εταιριών μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)

Δικαιολογητικά για την ίδρυση Προσωπικών Εταιριών μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) (06/02/2018)

περισσότερα »

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ίδρυση ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.) μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ίδρυση ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.) μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής... (06/02/2018)

περισσότερα »