ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  RSS 2.0 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να ανησυχούμε για την πορεία της χώρας. Όλοι οι λόγοι αυτοί εξηγούν γιατί μόνο η Ελλάδα δεν βγήκε από τον φαύλο κύκλο της κρίσης στην Ευρωζώνη. Το πολιτικό προσωπικό της χώρας και τα κόμματα, είτε σε κυβερνητικό ρόλο είτε σε αντιπολιτευτικό είναι ο «βασικός ένοχος». Όσα λάθη και να έκαναν εταίροι και δανειστές σε προγράμματα και συνταγές, το πρόβλημα είναι αμιγώς εσωτερικό... (13/06/2016)

περισσότερα »

Ιστορικό ίδρυσης και λειτουργίας.

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ιδρύθηκε το 1991 με Προεδρικό διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 7/24-01-1991) και έδρα τον Πολύγυρο. Το Επιμελητήριο είναι Ν.Π.Δ.Δ. και είναι γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας, με γνώμονα πάντα την τοπική οικονομική ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της Εθνικής Οικονομίας. (13/06/2016)

περισσότερα »