ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
3η παράταση έως τις 30-06-2017 της προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Ξυλείας
16/05/2017
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Με έγγραφό της η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, γνωστοποίησε την Κ.Υ.Α. με αριθμό 155096/268/24.04.2017/ΦΕΚ.1492/Β/02.05.2017 με θέμα : Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» & «Εμπόρων» της ΚΥΑ 134627/5835/23.12.2015 (ΦΕΚ 2872 Β΄).

 

Με την εν λόγω απόφαση παρατείνεται έως τις 30-06-2017 η προβλεπόμενη από την παράγραφο 8 του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ  872 Β΄) προθεσμία για την υποβολή αίτησης, από τους υπόχρεους εγγραφής στα μητρώα (ξυλείας) που αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη, στην αρμόδια  περιφερειακή αρχή όπου έχουν την έδρα τους προκειμένου αυτή να τους εγγράψει στο κατά περίπτωση Μητρώο.

 

Τυχόν διαδικασίες επιβολής του διοικητικού προστίμου της παραγράφου 4 του άρθρου 9 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 Β΄) που άρχισαν και βρίσκονται σε εξέλιξη μέχρι της δημοσίευσης της παρούσας, αναστέλλονται.

 

Περισσότερες πληροφορίες στη Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής τηλ.:2371022072.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΦΕΚ 1492-3η Παράταση έγγραφής στα Μητρώα