ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
13/06/2018
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ Νο 22/2-5-18 της 4ης τακτικής συνεδρίασης, προτίθεται να αναθέσει τη λογιστική παρακολούθηση και επίβλεψη του λογιστηρίου του καθώς και τις φορολογικές υποχρεώσεις του φορέα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάση του άρθρου 118 του Ν. 4412/16.

Η διάρκεια της σύμβασης θα ισχύει για ένα έτος και μέχρι την ολοκλήρωση του κλεισίματος της διαχειριστικής χρήσης έτους 2018.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον χαμηλότερη οικονομική  προσφορά η οποία θα πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει ακολούθως ο φορέας.

 

Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Πρόσκληση Προσφοράς για Λογιστή.pdf