ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ανακοίνωση εκλογικής επιτροπής για τις εκλογές του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής
31/08/2017
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

 

                                                                             Πολύγυρος 30 Αυγούστου 2017
                                     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής που συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. 19584/09-08-2017 (ΑΔΑ:ΨΠ04ΟΡ1Υ-77Κ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με το Ν. 2081/92 όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν.4484/17, άρθρο 58 παρ.6 όπου ορίζεται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων του Ν.2081/1992 (Α΄154) θα διεξαχθούν μεταξύ 1ης και 17  Δεκεμβρίου 2017 και το Π.Δ. 372/92 όπως ισχύει  

ανακοινώνει

ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής θα πραγματοποιηθούν στις 01, 02, 03 Δεκεμβρίου 2017 ως εξής:

 

01 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή στην Ιερισσό

02 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο στα  Ν. Μουδανιά

03 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή στον Πολύγυρο 

 

Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται και έχουν δικαίωμα ψήφου εκείνα τα μέλη που έχουν εγγραφεί στο Επιμελητήριο μέχρι και τις 30/11/2016 και είναι ταμειακώς  ενήμερα.

Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα. Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα.

Η εξόφληση ή ο διακανονισμός οφειλόμενων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων πρέπει να γίνει το αργότερο 40 ημέρες πριν από τις εκλογές, ήτοι έως και 20 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή.

Σχετικός κατάλογος των εγγεγραμμένων μελών του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής εκτίθεται στα γραφεία του, οδός Πολυτεχνείου 58, 63100 Πολύγυρος.

Αναλυτική πρόσκληση για τις εκλογές θα δημοσιευθεί τουλάχιστον πενήντα (50) μέρες πριν την ημερομηνία έναρξης των εκλογών.

 

 

                                                    Η Πρόεδρος Της Εκλογικής Επιτροπής

 

                                                                      Παπανικολάου Παναγιώτα   

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή